Det grønne strøg

Planens grønne struktur består primært af et grønt strøg, der forbinder stationsforpladserne med parkeringsarealer og byggefelter.

Strøget er stationsområdets rygrad, som både samler gang- og cykelstier, forsyninger og beplantningsstruktur i ét.

Strøget udvides til lommeparker, der skaber en varieret parklignende oplevelse, når man bevæger sig gennem stationsbyen. Beplantningen er med til at opdele stien og parkeringspladserne. Det rå og vildtgroede karakter er med til at vække brugernes nysgerrighed og forøge oplevelsesværdien omkring det grønne strøg.

Det grønne strøg og lommeparkerne etableres tidligt i projektet og fungerer som grøn byggemodning, der giver de kommende byggefelter en merværdi, når der kan placeres foyer, møderum og kontorer lige ud til engbeplantning med enkelte fyrretræer, birkehegn og rislerender. Beplantningsstrategien tager udgangspunkt i at skabe spændende og varierede landskabsrum omkring forpladserne fra dag ét. Samtidigt lægges kimen til et fremtidigt landskab, som kan danne ramme om udviklingen af området og med tiden skabe herlighedsværdier, der kan være med til at tiltrække service- og erhvervsvirksomheder.

Derfor laves en graduering i beplantning ift. alder og pris fra de yngste træer, der plantes i voluminer længst fra broen og indad imod de største træer omkring forpladserne. Omkring det grønne strøg etableres en vild engbeplantning med lav vedligeholdelsesgrad, en variation af stedsegrønne træer og andre karaktergivende træer, der giver områdets brugere en daglig dosis afstressende naturoplevelse, der varierer året rundt.


Fra parkering til stationsnær erhvervsby

En vigtig øvelse har været at dimensionere og placere stationens 900 terrænparkeringspladser på en sådan måde, at de kan omdannes til gode byggefelter.

Byggefelterne har en minimums bredde på 18 meter, hvilket er ideelt for både parkering på terræn, P-hus eller erhvervsbyggeri. Derudover er infrastrukturen planlagt, så den kan udvikles trinvist uden spild af penge eller ressourcer.

Selve parker- og rejsanlægget og forpladserne udarbejdes med afsæt i konkurrenceforslaget, men udfoldes ikke yderligere i masterplanen, da projekteringen heraf varetages i andet regi.