Stationsbyen - vision

Fra parkering til bebyggelse

Stationens parkering dimensioneres med henblik på god terrænparkering, der i fremtiden kan blive til rigtigt gode byggefelter.

Fleksible byggefelter

Nøgleordet er fleksibilitet!
Byggefelterne struktureres på en sådan måd, at de kan opdeles eller løgges sammen, alt efter hvad det fremtidige behov bliver.

Det grønne strøg

Det grønne strøg forbinder stationsforpladserne med parkeringsarealer og byggefelter.
Strøger er staionområdets rygrad, som samler beplantningstruktur, gang- og cykelstier samt forsyninger i ét.
Derfor skal der allerede ved anlægget af terrærparkeringen planlægges for fremtidige forsyninger, grøn struktursamt regnvandshåndtering.

Porten til Køge

Den nye bro bliver et vartegn for hele Køge, og ligesom broen bliver erhvervsområdet synligt for tusindvis af mennesker, der pendler med S-tog, fjerntog eller i bil.

Kører man forbi, vil man se et erhvervsområde med en variation i højder og arkitektoniske udtryk og grønne skår af beplatning, der afslører lidt om det bagvedliggende områdes grønne identitet.