Ølsemagle landsby

Fremtidens udfordringer

Den nye jernbane medfører, at der skal placeres en ny station tæt på Ølsemagle.

Herved bliver en del af Ølsemagle landsby stationsnær. Det betyder, at der i fremtiden kan opføres nye boliger og erhvervsbyggeri øst for Ølsemagle. Der planlægges også for etablering af et stor nyt erhvervsområde nord for Ølsemagle.

I dag er Ølsemagle omfattet at en lokalplan fra 1994. Da lokalplanen blev vedtaget lå Ølsemagle omgivet af marker. Siden har udgangspunktet for lokalplanen ændret sig  markant, fx med etablering af Skandinavisk Transportcenter syd for Ølsemagle. Med udbygningen af Køge Nord ændres lokalplanens forudsætninger endnu mere. Derfor ønsker Køge Kommune at lokalplanens bestemmelser skal genovervejes i forbindelse med en ny lokalplan.

Køge Nord skal udvikles med respekt for  områdets historie og kvaliteter, og særlig Ølsemagle landsby og de nærmeste omgivelser skal udvikles som boligby med udgangspunkt i landsbyens  Kulturhistoriske, landskabelige og strukturelle kvaliteter.

Da Ølsemagle ligger som en fin kulturhistorisk kerne i det nye udviklingsområde, har Køge Kommune igangsat en undersøgelse naf landsbyens bymæssige og landskabelige kvaliteter og bevaringsværdier.
I hæftet her er samlet konklusioner fra den gennemførte undersøgelse, SAVE-registrering og en grøn/blå analyse samt interviews fra Ølsemagle foretaget af Planværkstedet.

Download nedenstående PDF for at læse mere om Ølsemagle Landsbyg og Køge Nord projektet.