Dialogmøde med Økonomiudvalget

60 borgere var mødt op på Køge Handelsskole søndag d. 25. oktober 2015 til dialogmøde med Økonomiudvalget om Køge Nord.

På  mødet præsenterede arkitektfirmaet COBE, det udkast til helhedsplan for Byrådet, som de samme med Dissing + Weitling og COWI havde lavet.
De fremmødte udtrykket på de efterfølgende cafemøder, grundlæggende deres opbakning til Byrådets vision for Køge Nord, samt udkastet til helhedsplanen.

På mødet blev der udtrykt en bekymring for det nye, idet man dog samtidig anerkendte at udviklingen ikke skal bremses. Der kom en lang række af ønsker om både privat og offentlig service. Ligeledes kom der mange konstruktive kommentarer til, hvordan den fremtidige bydel kan indrettes til glæde for både fremtidige borgere og øvrige brugere af bydelen. Udkastet til helhedsplanen rummer allerede mulighed for at imødekomme mange af disse ønsker.

Læs en opsamling på input fra dialog mødet