Helhedsplanen skal færdiggøres

På sit møde d. 1. december 2015 besluttede Køge Kommunes økonomiudvalg at helhedsplanen for Køge Nord skal færdiggøres bl.a. på baggrund af de input som var fremkommet på dialogmødet d. 25. oktober 2015.

Vision for Køge Nord beskriver en grøn og bæredygtig forstad med en stor mangfoldighed. Derfor skal den færdige helhedsplan indeholde 11 klynger. 
I overensstemmelse med den gældende kommuneplan, skal der gives mulighed for at der kan indplacere mellem 800 - 1.100 boligenheder. 3. december 2015.

På dialogmødet blev der peget på, at stationsområdet kunne blive oplevet øde og forladt, når de fremtidige kontorbygninger blev tomme efter arbejdstids ophør. Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der arbejdes videre med mulighed for etablering af boliger i tæt på stationen øst for vejen Nordstjernen. Ligeledes skal det tænkes ind, hvor der tættest på stationen kan reserveres plads til opførelse af midlertidige servicefunktioner.

Læs referatet fra Økonomiudvalgets møde d. 1. december 2015