Køge Nord Vision

Køge Nord, hovedstadens nye bæredygtige bydel i det grønne.
Køge Nord tænkes som et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad, med muligheder for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab.

Bydelen vil være kendt for sin markante og nyskabende arkitektur, hvor bygningerne nærmest vokser op af jorden i grønne og bilfrie omgivelser. Bydelens erhvervsområder er på samme måde placeret med respekt for ønsket om et samspil med det grønne, som et bærende element.

Specielt i området med innovative virksomheder mellem Egedesvej og Skensved å er der arbejdet med at integrere de nye virksomheder i ådalen.

Den svævende station er byens centrum. Dens design genkendes i bydelens interiør. Stationen kan næsten opleves som en slags lufthavn. Her kommer der mange mennesker, som dagligt bruger stationen som omstigning på vej til og fra arbejdet, eller på vej på ferie - trafikstrømmene er store.

Læs mere om Byrådets grundlag for Helhedsplan for Køge Nord