Helhedsplan

Køge Nord

Køge Nord er hovedstadens nye bæredygtige bydel idet grønne. Køge Nord tænkes at skulle være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad, med muligheder for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab Bydelen er kendt for sin markante og nyskabende arkitektur, hvor bygningerne nærmest vokser op af jorden i grønne og bilfrie omgivelser.   
Bydelens erhvervsområder er på samme måde placeret med respekt for ønsket om et samspil med det grønne, som et bærende element. Specielt i området med innovative virksomheder mellem Egedsvej og Skensved å er der arbejdet med at integrere de nye virksomheder i ådalen.

Byens vartegn; den svævende station

Stationen er byens centrum. Dens design genkendes i bydelens interiør.  Stationen kan næsten opleves som en slags lufthavn. Her kommer der mange mennesker, som dagligt bruger stationen som omstigning på vej til og fra arbejdet, eller på vej på ferie - Trafikstrømmene er store.  
Tættest på Stationen kan de daglige indkøb gøres. Der findes enkelte servicefunktioner som en cafe, et fitnesscenter og en daginstitution med plads til de 0 – 6 årige.  Her finder man også et større konferencehotel.  

Den bilfri boligby

Fra stationen bevæger beboere og de ansatte i virksomhederne i tryghed gennem grønne spredningskorridorer sig frem mod deres mål. Til tider er korridorerne tætte og smalle, til tider åbner de sig op i større park lignende rum. Her opleves mange forskellige aktiviteter. Beboerne bruger de grønne rum, som deres egne – her dyrkes grøntsager, leges, dyrkes motion og man har stiftet et græsninglaug, hvis dyr græsser de grønne enge ved Skensved å. 

Boligområderne er skabt, så bydelen er bilfri. De gode kollektiv tilbud– tog, bus og +Way gør, at beboerne i bydel kun undtagelses har behov for egen bil. Bilerne parkeres i periferien af boligområdet med afgang fra Nordstjernen, områdets fordelingsvej.

Erhvervsområdet

Erhvervsområdet bør som boligområdet være kendetegnet ved en grøn identitet. Det bør tilstræbes, at også de store bygninger i området syd for Egedsvej opleves i et samspil med det grønne  

Helhedsplaner

Ved planlægningen af en ny og stor bydel som Køge Nord, er det vigtigt, at der fra starten af udarbejdes en overordnet helhedsplan for at sikre, at udviklingen af bydelen sker hensigtsmæssigt, så de første bebyggelser ikke lægger hindringer i vejen for fremtidige ønsker. Arkitektfirmaet COBE, som vandt konkurrencen om Køge Nord Station, er blevet bedt om at medvirke til udarbejdelsen af Helhedsplanerne på baggrund af ovenstående vision.  

Organisering

Udviklingen af Køge Nord er et kommunalt projekt, hvortil der i forhold til de enkelte delprojekter knyttes private og offentlige samarbejdspartnere.  Projektledelse og udviklingen sker gennem eget sekretariat, som en del af teknik- og miljøforvaltningen.