Faser

Noget af det allervigtigste i god byudvikling er muligheden for at inddele området i indbyrdes uafhængige og fleksible faser.

Derfor kan hver boligklynge i princippet være den første (eller sidste) i rækkefølgen.
Der er dog en vis logik i at udvikle de stationsnære faser først, hvilket er illustreret som eksempel i fase 1-3.

Fase 0 er dog den vigtigste af illustrationerne.

Fase 0 beskriver en grøn byggemodning, hvilket vil sige, at det første træk bør være at plante de træer på grunden, som i fremtiden vil omkranse boligklyngerne.

Den grønne byggemodning anbefales fordi:

  • Investering i byrum og landskab skaber merværdi for byggefelterne omkring

  • Det omkringliggende landskab bliver identitetsskabende for hele kvarteret og et trækplaster for beboere og besøgende.

  • Midlertidighed skaber ’stedet før stedet’, og skaber kvalitet for små midler