Infrastruktur

Biltrafik

Indenfor hele Køge Nord-området foreligger to meget forskellige strategier for biltrafik:

  • Parkér og rejs-anlægget i tilknytning til stationen samt det fremtidige serviceerhvervsområde i ’visionsområdet’ handler om at gøre biltrafikken så gnidningsfri som muligt; et sandt pendlerparadis med rige parkeringsmuligheder tæt på stationen og god adgang til hele den kollektive trafik.
    Der arbejdes på at skabe mulighed for en +Way busforbindelse mod syd. Du kan læse et resume om mulighederne for at etablere en +way i Køge Nord her

  • Boligområdet vest for Nordstjernen handler om at skabe trygge boligområder, der i videst muligt omfang er bilfri. Derfor foregår adgang og parkering fra Nordstjernen mod øst med meget begrænset bilkørsel internt i boligklyngerne. Dermed bliver landskabet vest for klyngerne fri for gennemskærende veje.


Overordnede adgangsveje:

 

Stier

En 5 km lang rute udlægges i landskabet og danner rygrad i det grønne stisystem, hvor mindre stier kan koble sig på.

Stierne snor sig gennem den grønne fordelingskorridor over markerne og gennem skoven, forbi søer, vådeng og åløb og gennem boligbyen, Ølsemagle landsby og det innovative erhvervsområde.

De nye stierne kobler sig på det eksisterende stisystem og giver adgang til både stranden og med en cykeltur på 20 minutter nås middelalderbyen Køge.