Køge Nord

I 2018 åbner den nye Køge Nord Station, der vil spænde over Køge Bugt-motorvejen og samle S-banen og den nye fjernbane i én station. Broen er byens varetegn og dens arkitektoniske vovemod genfindes i hele området, fra erhvervsby til boligby.

I kombination med den nye motorvejsrampe ved Egedesvej vil den nye station gøre Køge Nord til et regionalt trafikknudepunkt, og med kun 20 minutter til Københavns Hovedbanegård skifter området status fra landsby til stationsby, hvor det er oplagt at lokalisere en ny bydel.


En mangfoldig bydel

Det 130 ha. store område underinddeles i forskellige zoner, der kan udvikles til boliger, stationsby, innovativt erhverv, samt udvidelse af Skandinavisk Transport Center.

Bo grønt

Bydelen skal opfylde drømmen om at bo tæt på byen og samtidig bo lige midt i et grønt område. Boligområdets grønne identitet er samlende for hele bydelen. Og den grønne i dentitet går igen omkring stationen og i erhvervsområdet langs Egedesvej.

Blåt Netværk

Ligesom den grønne identitet er underliggende for hele området er regnvandshåndteringen også tænkt ind i landskabsbearbejdningen fra de tidlige faser.