Boligtyper

Fællesskaber i klynger
Hvor mange mennesker skal der være for at have et fælleskab? Og hvornår bliver fælleskabet for stort til at bevare den nære relation? I Køge Nord udlægger vi byggefelterne i området som klynger, der hver især kan udvikles på hver deres måde.

Man kan vælge at lade den enkelte klynge udvikles med én developer eller at underinddele den i mindre fællesskaber og udvikle dem hver for sig.

Ved at undgå store boligstrukturer med den samme størrelse boliger og i stedet skabe mindre fælleskaber med høj variation af boligtypologier, dannes der grobund for et trygt kvarter, hvor beboerne har ejerskab og ansvar for deres egen klynge og for det nærliggende udeareal.

Boligerne repræsenterer den private zone og udearealet i klyngerne bliver en tryg, semiprivat zone, hvor du mødes med naboerne. Det omkringliggende grønne har lommer af semioffentlige funktioner, som beboerne benytter og drifter, f.eks. nyttehaverne, dyreholdet, frugtlunden mm.

Retningslinjerne for bebyggelsen

Retningslinjerne for bebyggelsen beskriver de generelle spilleregler, som skal sikre at f.eks. mikroklimaet og de lokale kvaliteter håndteres på den bedst mulige måde. Indenfor kan disse spilleregler boligerne udvikles til en bred og mangfoldig vifte af arkitektoniske udtryk.
Ved udbud af de enkelte klynger vil der blive stillet præcise krav for sammensætninger af boligtypologier, facadeudtryk, farver, materialer og brug af glas mv.


Støj
Bebyggelsens højde hæves mod Nordstjernen for at for at skærme mod støj fra Motorvejen og den nye København – Ringstedbane.
 
Solen
For at sikre gode sol forhold for alle boliger nedtrappes højde mod syd/vest for.
 
Udsyn til det grønne
Bebyggelsen struktureres så flest mulig boliger har direkte udsyn til de omkringliggende marker og skove.
 
Kvalitet i klyngen
De helt nære kontekstuelle kvaliteter indarbejdes i hver boligklynge.
 
Mangfoldighed i byggeriet
Variation i boligtypologier og arkitektoniske udtryk bidrager til en mangfoldig bydel for både studerende, børnefamilier, ældre og andre.
 

Mangfoldighed

Arkitektur
Social og funktionel mangfoldighed er væsentlige nøgleord i udviklingen af Køge Nord som et bæredygtigt byområde. Ved at lave en bebyggelsesplan, der blander boligsammensætningen, så der både kan udvikles byhuse, rækkehuse samt små og store lejligheder, vil vi tiltrække en bred vifte af beboere og dermed danne grobund for social bæredygtighed.
Mangfoldighed i det arkitektoniske udtryk giver en bydel med stor variation, hvor hver klynge kan fremstå som et kvarter i sig selv.

Der vil i de fremtidige udbud og lokalplaner blive tilføjet retningslinjer for bebyggelsen, der understøtter ønsket om en mangfoldig arkitektur med høj kvalitet, varieret sammensætning af boligstørrelser mm.