Bo Grønt - Vision

Bilfri boligby hvor man bevæger sig i det grønne, og hvor alle boliger har adgang til naturen.

Bæredygtig bydel hvor intrastrukturen understøtter kollektiv trafik og cyklisme, og hvor boligstrukturen danner rammen om social bæredygtighed

Aktive landskaber hvor kunst, leg, sport, dyrkning af grøntsager og dyrehold danner ramme om fællesskaber. Burym, ophold og boligklkynger sys sammen af et oplevelsesrigt stisystem, der trækker ruter ud i landskabet langs Skensved A, wadien og forbi gravhøjene.


Tidlig landskabsmodning

Første skridt mod Bo Grønt-visionen er den grønne byggemodning: først plantes træerne, så plantes bygningerne!
Byggefelterne danner små lysninger i det grønne, som i de tidlige faser kan fremstå med slået græs, med dyrehold eller sportsaktiviteter. Med tiden, som byggefelterne bliver solgt, skyder boligerne op i det grønne.

Fællesskaber

Boligklyngerne danner hver især ramme om sociale fællesskaber. ANtallet af beboere i de enkelte boligklynger kan variere, men må aldrig blive større end at trygheden og den nære relation bevares. De enkelte fællesskaber giver beboerne ejereskab og ansvar for deres egen boligklynge og for det nærliggende udeareal.

Små forhøjninger

Regnvandshåndtering tænkes ind fra starten, som en naturlig del af landskabsbearbejdningen og en rekreativ gevinst for hele området.
Hver boligklynge danner en lille forhøjning i landskabet og vil på en naturlig måde lede vandet bort fra husene og videre med recipienterne.

Identitetsskabende landskab

Beboerne i boligbyen bruger de grønne rum som deres egne. Her dyrkes grøntsager, leges, dyrkes motion og holdes geder, kaniner, og høns. Beboerne kan 'adoptere' et træ og blive en aktiv del af at dyrke og drifte de grønne rum. Det omkringliggende landskab bliver identitetsskabende for hele kvarteret og et trækplaster for beboere og besøgende.